Imatge Formulem i produïm compostos de PVC

Formulem i produïm compostos de PVC

PINDECO, S.A. és una empresa industrial fundada l'any 1970, amb 52 anys en el mercat, subministrant productes de qualitat i amb un servei excel·lent pels seus clients.

  • Els nostres productes

    Formulats i fabricats per nosaltres a les nostres instal·lacions de Granollers.
    Trobem des de compostos de PVC, amb material verge, reciclat i lliures d'halògens, a perfils de PVC especials per a aplicacions més concretes. També personalitzem PVC per a empreses.

  • Composts PVC, material verge i material reciclatge

Compostos PVC, material verge i material reciclat

Formulem els compostos i els fabriquem d'acord a les necessitats i/o requeriments dels nostres clients.

  • Reciclats de compostos lliures d'halògens

Reciclats de compostos lliures d'halògens

Reciclem compostos de material lliure d'halògens pel sector del Cablejat elèctric.

  • Productes personalitzats per a empreses

Productes personalitzats per a empreses

La majoria dels nostres productes estan formulats d'acord amb requisits dels nostres clients o adaptats d'estàndards nostres.

Perfils de PVC especials

Són perfils per a aplicacions molt concretes on en alguns casos les seves característiques mecàniques a diferents temperatures són fonamentals.

  • Perfils PVC
  • Els nostres valors

Imatge Persones

Persones

El nostre principal valor són les persones i d'aquí sorgeixen una sèrie de valors que estan orientats a elles.

Imatge Medi ambient

Medi ambient

El respecte pel medi ambient perquè hem de cuidar on vivim i on viuran els nostres fills.

Imatge Qualitat

Qualitat

La qualitat és el fet de fer bé les coses pels nostres clients i per sentir-nos satisfets amb el treball que realitzem.

Imatge Dedicació

Dedicació

La dedicació amb el client per a complir amb els seus requisits de qualitat i servei.

Imatge Simplificació

Simplificació

L'orientació a la simplificació com a mètode de millora contínua.