Perfils de PVC especials

Perfiles de PVC


Amb grans de PVC formulats i produït per nosaltres mateixos, fabriquem perfils per a aplicacions especials, adaptats als requisits dels nostres clients. 

En la majoria dels casos són amb material verge i en altres casos també utilitzem material reciclat quan el nostre client ens ho indica.