Reciclats compostos lliures d'halògens

HFFR Compostos lliures d'halògens reciclats


Formulem i produïm compostos lliures d'halògens reciclats bàsicament per a aplicacions del sector de cablejats elèctrics.